Skip to content

รูปภาพภูเก็ตแฟนตาซี

ภาพบรรยากาศของธีมปารค์และ ร้านค้า การแสดงของภูเก็ตแฟนตาซี และภาพความประทับใจจากลูกค้าของเราที่ได้ไปชมโชว์

ภัตตาคารอาหาร มโนราห์ทอง ห้องอาหารสุริยมาศ

หมู่บ้าน ร้านค้า Fantasea Village

โรงละคร วังไอยรา

โชว์แสงสีเสียง มหัศจรรย์กมลา

ภาพความประทับใจจากลูกค้าของเรา