Skip to content
ทัศนศึกษา ดูงาน ภูเก็ตแฟนตาซี

ทัศนศึกษา ภูเก็ตแฟนตาซี

ภูเก็ตแฟนตาซี ยินดีต้อนรับ ทุกคณะโรงเรียน กลุ่มข้าราชการ ที่จะมาเยี่ยมชม ทัศนศึกษา ดูงาน ท่องเที่ยว ชมโชว๋ โดยที่หากเป็นกลุ่มโรงเรียน หรือข้าราชการ สามารถรับราคาพิเศษกรุ๊ปได้ ซึ่งหาต้องการราคา โรงเรียนหรือข้าราชการ จำเป็นต้องใช้ หนังสือขอความอนุเคราะห์ ที่ออกโดยสถานที่ราบชการ หรือโรงเรียนนั้นๆ และส่งเอกสารมายังฝ่ายขายของภูเก็ตแฟนตาซี เพื่อทำการจอง

ดูตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ทีนี่ >> คลิก

ภาพความประทับใจจาก คณะโรงเรียน / กรุ๊ปข้าราชการ

ภาพความประทับใจจากคณะเดินทาง ที่ได้มา ทัศนศึกษา ดูงาน ที่ภูเก็ตแฟนตาซี โดยมอบความไว้วางใจให้ทีมงานภูเก็ตชิลล์ ได้ประสานงาน ให้ความสะดวก พร้อมกับบริการไกด์นำทางให้กับแต่ละกรุ๊ป โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะเราอยากคนคนไทย ได้เที่ยวชมโชว์มหัศจรรย์แฟนตาซีกันเยอะๆ